eu-ai-act Webinar

The EU AI Act – A balance between innovation and security? (EN)

→ Webinar ansehen
eu-ai-act-blog1

EU-KI-Gesetz: Parlament verabschiedet bahnbrechende Gesetzgebung

→ Blogartikel lesen
eu-ai-act-blog2

Update zum EU-KI-Gesetz: Alle EU-Mitgliedstaaten haben zugestimmt

→ Blogartikel lesen